[Giới Thiệu] VIP và đặc quyền VIP - Phàm Nhân Mobile

[Giới Thiệu] VIP và đặc quyền VIP - Phàm Nhân Mobile

11/05/2021

Hệ thống VIP và Đặc Quyền VIP trong Phàm Nhân Mobile

Mỗi khi các đạo hữu nạp tiên ngọc vào game sẽ nhận được điểm VIP để tăng cấp VIP

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vượt qua Tiên Ải 65 sẽ nhận được VIP9 HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Dưới đây là thống kê mức VIP và Quyền Lợi Ưu Đãi VIP trong Phàm Nhân Mobile Tu Tiên Lộ

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan